Search The Query
Search
  • Home
  • לימודים
  • לומדות שיבא – כי הדרכה פרונטלית היא פשוט מיושנת

לומדות שיבא – כי הדרכה פרונטלית היא פשוט מיושנת

לומדות שיבא

אם אנחנו רוצים להקנות לעובדינו ידע בנושא מסוים אנחנו חייבים להדריך אותם וללמד אותם את הידע הזה. למעשה ניתן לומר בפה מלא כי הדרכה היא אחד הכלים הטובים ביותר בכדי לחנך את עובדינו ובכדי ללמדם ידע חדש. מקום עבודה שאינו מבצע הדרכה לעובדיו כושל בתפקידו וספק רב אם הוא יכול ליצור מקום עבודה יעיל ואפקטיבי. ההדרכה לא רק מלמדת דברים חדשים את העובדים אלא היא גם מאפשרת פסק זמן ממרוץ החיים ומאפשרת לקחת אוויר ולהתרכז בחידושים האחרונים בתחום שלהם. אך השאלה היא כיצד להדריך? מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת? התשובה היא שהדרכה פרונטלית באמצעות לוח וקיר היא מיושנת ארכאית ולא מספיקה. בכדי להתגבר על הבעיה הזאת בצורה הטובה ביותר שיש כדאי להשתמש בטכנולוגיה. באמצעות לומדות כגון לומדות שיבא ניתן ללמד את העובדים שלנו בצורה הטובה ביותר ולהבטיח כי הם ישכילו וילמדו את הדברים החשובים.

לומדות שיבא –כי ברפואה אסור לקחת סיכונים

בטח כעתם אתם שואלים מה הקשר בין לומדות לשיבא? מדוע אנחנו אומרים את המשפט לומדות שיבא? התשובה היא שבשיבא ישנו פיתוח של לומדות המאפשרות לצוות הרפואי ללמוד חמורים מצילי חיים. מכיוון שברפואה כל הזמן צריך ללמוד וכל הזמן צריך להתעדכן בחידושים שיש ובגילויים שיש הרי שללומדות במרכז רפואי יש משמעות אדירה. באמצעות הלומדות הצוות הרפואי יכול לטפל בחולים יותר טוב ולהבטיח כי הטיפול יהיה אפקטיבי. אין ספק כי הלומדות משנות סדרי עולם ובאמצעותן ניתן להגיע לתובנות מרחיקות לכת. סביר להניח כי תחום הלומדות רק ילך ויתפתח גם בשיבא וגם במקומות נוספים עקב היתרונות הברורים שלהן.

לומדות שיבא – זמינות היא ערך עליון

כאשר אנחנו מדברים על לומדות שיבא אנחנו חייבים לזכור כי ישנה משמעות אדירה לכך שהלומדה תהיה זמינה לצוות הרפואי כל הזמן. עבודה כאיש צוות רפואי היא קשה ביותר וכמעט אין לך זמן פנוי במשמרת. אך כאשר כבר מגיע זמן פנוי כדאי לאפשר לצוות הרפואי ללמוד את הלומדה ולהתמקצע בתחום על ידי הנגשת הלומדות במרכז הרפואי.

ABOUT AUTHOR

קטגוריות