Search The Query
Search

למידה משמעותית משרד החינוך

למידה משמעותית

משרד החינוך החל להנהיג גישה חדשה לחינוך התלמידים המתבססת על מחקרים מדעיים רבים שהוכיחו את עצמם כיעילים, משפיעים ומעודדים שינויים ברחבי העולם המערבי. מדובר בדרך חדשה אליה יוצא משרד החינוך בבתי ספר רבים כבר משנת הלימודים הנוכחית זאת במטרה להביא לשינוי מורגש שיבוא לידי ביטוי במגוון תחומים. בראש ובראשונה השינוי יביא לתחושת נכונות מימוש ומצוינות של התלמיד, זה יקרה על ידי הרצון לעודד את סקרנותו הטבעית של הילד איתה הוא נולד ולמנוע מצב בו סקרנות זו נפסלת או נבלמת על ידי גורם כלשהו – מחנך או תלמיד.

למידה משמעותית קודם כל שינוי

יחד עם זאת, השינוי יורגש על ידי שינוי מהותי שיבצע בין התלמיד למורה. יחסי אנוש שיובילו למצב בו משרד החינוך דוגל בהעמקת הקשר בין התלמיד למורה. שינויים אלו יובילו בסופו של דבר לרצון של התלמיד להיות חלק בלתי נפרד ומעורב במה שמתרחש הן בבית הספר והן בקהילה בה הוא נמצא. מכיון והשיטה דוגלת בהתאמת התכנים על פי צורכי התלמיד, הגיל שלו, תחומי העניין שלו והיכולות הקוגנטיביות שלו, מטרתה גם להביא בסופו של דבר את התלמיד למצב של מוכנות ורצון ללימודים אקדמאיים. לא רק התלמידים ירגישו בשינוי, אלא גם המורים, ההורים וכל המערך החינוכי. משרד החינוך יטמיע את הלמידה המשמעותית לאט לאט בבתי הספר, זאת במטרה להעצים את המורים בקביעת התכנית וביישום שלה.

הרצון העומד מאחורי השיטה הוא להתאים את התכנים הנלמדים במאה ה- 21 ולא להיתקע אי שם מאחור. אנו חיים בעולם דינאמי, תזיזתי שמשתנה בכל יום שעובר, ועכשיו גם משרד החינוך מבין זאת ומעוניין לעשות שינוי בכדי לפתח דור המותאם לסביבה בה הוא גודל. הלמידה המשמעותית דוגלת בשלושה ערכים מרכזיים: רלוונטיות – כאמור, להתמקד בתכנים הרלוונטים לתלמיד ולצמצם את כמות התכנים שמועברת, ערך ללומד ולחברה- זאת במטרה לקרב את התלמיד לקהילה ולסביבה בה הוא חי כלומר ליצור אכפתיות ורצון לעזור. הערך האחרון הינו מעורבות דרכו התלמיד יהיה שותף מלא בחווית הלמידה מה שיעודד אותו לקחת חלק, ליצור, לחשוב ולהיות סקרן.

ABOUT AUTHOR

קטגוריות