Search The Query
Search

איך מרזים ומהר

על מנת לחיות האדם זקוק למזון על מנת להמשיך ולהתקיים על האדמה. ללא אוכל או מים האדם יכול להתייבש בצמא או למות מרעב. תעשיית המזון בשנים האחרונות הופכת למזיקה ופחות בריאה לגוף. הן מבחינת רעלים המוסווים בתור תבלינים או חומרי טעם וריח והן מבחינת כמות השומנים שהאוכל מכיל. האוכל

Read More