Search The Query
Search

בחירה באסטרטגיות השקעה לפרישה

הפרישה היא תקופה בה ההכנסה הרגילה מהעבודה פוגעת, ובמקביל הצרכים הכלכליים נמשכים. לכן, חשוב מאוד לתכנן מראש ולבחור באסטרטגיות השקעה שיכולות להבטיח הכנסה יציבה וגם להגן על ההון שלנו. במאמר זה נעקוב אחרי שלושה נושאים מרכזיים: הבניית פורטפוליו השקעות מאוזן, בחירה בכלים פיננסיים,

Read More