Search The Query
Search

לומדות שיבא – כי הדרכה פרונטלית היא פשוט מיושנת

אם אנחנו רוצים להקנות לעובדינו ידע בנושא מסוים אנחנו חייבים להדריך אותם וללמד אותם את הידע הזה. למעשה ניתן לומר בפה מלא כי הדרכה היא אחד הכלים הטובים ביותר בכדי לחנך את עובדינו ובכדי ללמדם ידע חדש. מקום עבודה שאינו מבצע הדרכה לעובדיו כושל בתפקידו וספק רב אם הוא יכול ליצור

Read More