Search The Query
Search

פורטל החקלאות דרושים

אחד התחומים שיותר מפותחים בישראל הוא ללא ספק תחום החקלאות. לא רק שהחקלאות בישראל היא מהותיקות בעולם, היא גם מתקדמת מאוד מבחינה טכנולוגית. עוד בימים עברו החלו לגדל את עץ התמר, הזית, הרימון, השעורה והחיטה שהם התנובות בתנך שמתאימות בדיוק לאקלים הישראלי. בישראל יש עשרות אלפי

Read More